Vi är SkolPool

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad erbjuder vi?

Kärnverksamheten

SkolPool har sin kärnverksamhet inom elevhälsans medicinska insats (EMI) och erbjuder vårdgivaransvar. I vårdgivaransvar ingår att följa alla lagar och förordningar för att ge en god elevhälsa.

Vi erbjuder också bemanning av övriga professioner inom elevhälsan.

Följ oss på Facebook och LinkedIn!

Där kan du läsa om vad som sker inom SkolPool, nya uppdrag och mycket mer.
Facebook.com/skolpoolLinkedin.com/skolpool/. Vi ses!

Läs mer om våra aktuella uppdrag på sidan ”Lediga tjänster”.