Bemanning

Bemanning

En skola som satsar på en kvalitativ elevhälsa har bättre förutsättningar att stödja eleverna att nå kunskapsmålen. Vi har lång erfarenhet av bemanning inom elevhälsovård, inte minst när det kommer till skolsköterskor.

Vår affärsidé är att vara en flexibel och pålitlig partner som hjälper skolan med personal och kompetens så att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Vad kan vi hjälpa din skola med?

Vi sätter in personal i en befintlig organisation med en fungerande elevhälsa utifrån skolans behov. Vi erbjuder dig;

 • skolsköterska
 • skolkurator
 • specialpedagog
 • speciallärare
 • skolpsykolog
 • studie- och yrkesvägledare

Fördelar med att anlita SkolPool:

 • Inga kostnader för rekrytering
 • Ingen risk för felrekrytering
 • Inga kostnader i samband med sjukskrivning
 • Ingen löne- eller annan administration, vilket ger tids- och kostnadsbesparingar
 • Inget personalansvar
 • Möjlighet att variera tjänstens omfattning
 • Möjlighet att fördela tjänster över året
 • Minskad ekonomisk risk
 • Kvalitetssäkrad och kompetent personal