Frågor och svar

Hur kan vi hjälpa dig?

Är det inte dyrare att hyra personal än att anställa?

Att hyra in personal från SkolPool är ett sätt att effektivisera personalhanteringen och minimera de risker som en anställning alltid innebär. Läs gärna mer om SkolPools fördelar under sidan ”Varför SkolPool?”.

Hur vet jag att kvaliteten blir tillräckligt hög?

SkolPool har ett väl genomarbetat kvalitetssäkringssystem vid såväl rekrytering som konsultuppdrag. Vi anställer endast mycket kompetenta och erfarna personer.

Hur vet jag att jag får en konsult som passar just min verksamhet?

Tillsammans med våra kunder skapar vi en kandidatprofil med egenskaper som är viktiga för respektive kund. Den profilen matchas sedan mot vårt konsultregister för att vi på så sätt ska hitta den konsult som bäst fyller kundens behov.

Hur betalar jag?

SkolPool fakturerar sina kunder på månadsbasis.

Hur ser konsultens anställning ut?

Alla konsulter är anställda av SkolPool Sverige. Exakt hur anställningen ser ut varierar från konsult till konsult. Oavsett anställningens form och längd så betalas alltid avtalsenliga löner.

Vad händer om konsulten och jag inte trivs ihop?

Om konsulten och kunden inte trivs ihop eller stöter på problem så hjälps vi antingen åt att lösa de uppkomna problemen eller så får kunden helt enkelt en ny konsult. För oss är det viktigt att hitta samarbeten som fungerar.

Vad händer om konsulten blir sjuk?

Om konsulten blir sjuk skickar SkolPool kostnadsfritt en ny konsult. Kostnader för eventuella sjukskrivningar täcks alltid av SkolPool.

Hur vet jag att konsulten uppnår skollagens krav?

Alla konsulter på SkolPool har lämnat utdrag ur belastningsregistret. Den kompetens de innehar lever alltid upp till skollagens krav avseende utbildning.