Skolpsykolog

Skolpsykolog

Hyr skolpsykolog från SkolPool

Enligt skollagen har alla elever rätt till att ha tillgång till en skolpsykolog. Problem som uppstår i skolan är ofta komplexa, och därför kan reflektion och samtal kan vara nödvändiga. SkolPools skolpsykologer har kompetens att stötta och underlätta denna process, för att skapa nya strategier och fungerande förhållningssätt.

En skolpsykolog ska vara tillgänglig för skolans personal, vårdnadshavare och elever, och ska kunna tolka, förtydliga och förklara problem ur de inblandades olika perspektiv. Samtidigt ska psykologen sätta elevernas behov främst.

Vi kan bistå med bemanning av skolpsykologtjänster för en längre tid, samt för korta utredningar. I vårt nätverk har vi flera psykologer som arbetar som konsulter och samarbetspartners till oss.

Skolpsykologen kan hjälpa till med

  • Bistå med psykologisk kompetens. Psykologisk kompetens behövs på många områden i skolan. Det kan exempelvis handla om att kartlägga elevers skolsituation och mående. Göra utredningar av eventuell intellektuell funktionsnedsättning.
  • Dela med sig av sin kompetens på andra sätt, exempelvis genom att föreläsa för övrig personal vid skolan. Föreläsningar inom önskvärda ämnen.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.