Skolkurator

Skolkurator

Hyr skolkurator från SkolPool

SkolPool har lång erfarenhet av att tillhandahålla skolkuratorer till skolor runt om i landet, både kommunala och privata.

Våra skolkuratorer har alltid en socionomexamen, med vidareutbildning i inom socialt arbete eller socialt behandlingsarbete. Vissa av dem har även examen i beteendevetenskap eller socialpedagogik, och en del har kompletterat med en utbildning i psykoterapi.

Skolkuratorn samarbetar och samverkar inom och utom skolan, och arbetar utifrån beprövad erfarenhet och evidens med psykosociala insatser direkt riktade till enskilda elever, eller till grupper av elever samt med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Syftet är att skapa en lärandemiljö där alla elever ges förutsättningar att nå kunskapsmålen, samtidigt som de utvecklas socialt och emotionellt.

SkolPool erbjuder skolkuratorer för kortare och längre uppdrag, exempelvis på läsårsbasis.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.