Chatta med skolkurator

Vill du att dina elever ska ha möjlighet att chatta med en kurator digitalt?

SkolPool har länge erbjudit skolkurator fysiskt på plats på skolorna som en integrerad del av elevhälsan. Nu vill vi göra det ännu mer lättillgängligt för elever att ha kontakt med en skolkurator. Därför har vi inlett ett samarbete med Wellia Group. Wellia Group erbjuder Snaptive, en digital kuratorstjänst i mobilen. Deras vision är att främja psykiskt välmående för alla unga och därför finns de tillgängliga för skolan.

Hur fungerar Snaptive?

Snaptive är ett enkelt verktyg till att möta elevers behov av kuratorstöd. Genom att eleverna kan chatta med skolkurator kan skolan bemöta fler elever än om skolan bara har enskilda fysiska eller distanssamtal. Snaptive är inte beroende av vilken omfattning eller vart i landet som skolan finns då kuratorsstödet sker digitalt.

Snaptive kan utifrån chattsessioner kartlägga vad eleverna chattar om för att den enskilda skolan skall kunna planera främjande, förebyggande och åtgärdande insatser som passar bäst för just dem.

Boka kurator digitalt

Vill du komplettera tillgången till skolkurator på plats med digitalt kuratorsstöd?
Kontakta oss för mer information!