Chatta och ha videosamtal med skolkurator

Vill du att dina elever ska ha möjlighet att chatta med en kurator digitalt?

SkolPool har länge erbjudit skolkurator fysiskt på plats på skolorna som en integrerad del av elevhälsan. Nu vill vi göra det ännu mer lättillgängligt för elever att ha kontakt med en skolkurator. Därför har vi inlett ett samarbete med Wellia Group. Wellia Group erbjuder Allbry, en digital kuratorstjänst i mobilen. Deras vision är att främja psykiskt välmående för alla unga och därför finns de tillgängliga för skolan.

Vad innebär Allbry?

Alla unga bör ha förutsättningar till psykisk hälsa och välmående. Det är en grundläggande faktor för kunskapsinlärning och goda skolresultat. Med Allbrys plattform möjliggör du mer effektiv kommunikation mellan elevhälsa och elev samtidigt som du får överblick, analys och rapportering på köpet.

 

Hur jobbar vi med säkerhet?

Sekretess:

Allbrys digitala kuratorer har anmälningsplikt enligt lag utan hinder för sekretess.

 

GDPR:

GDPR- och internetsäkrat enligt SKR:s riktlinjer. Allt för att skolkuratorn ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt.

 

Tillsätt digital kurator inom 2 veckor

Allbry är en komplett elevhälsoplattform med eller utan egna kuratorer. I fall där det saknas kurator kan Allbrys digitala kuratorer bemanna plattformen och se till att eleverna får det stöd som de behöver.

 

För kuratorn, elevhälsoteamet och eleven. I fickan och på webben.

Samtal:

Med Allbrys plattform kan elever och kuratorer mötas och samtala genom att chatta eller boka videosamtal.

 

Kartläggning:

Via Allbrys unika system kan skolan få insikt i välmåendet bland elever, klasser och skolan.

 

Administration:

Användarhantering, öppettider och gallringsrutiner. Det är ett urval av inställningar ni själva kan göra.

 

Rapportering:

Med Allbrys enkla antecknings- och rapporteringsfunktioner kan kuratorn frigöra tid för att istället prata med elever.

 

Boka kurator digitalt

Vill du komplettera tillgången till skolkurator på plats med digitalt kuratorsstöd?
Kontakta oss för mer information!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.