Våra tjänster

Rekryteringsuppdrag

SkolPool har ett stort nätverk och omfattande erfarenheter av att rekrytera personal, från medarbetare till ledare och specialister. Vi hjälper våra kunder med förmedlingsuppdrag och hela rekryteringsprocesser samt stödinsatser under kundens egna rekryteringsarbete.

Att använda SkolPool för rekrytering inom skolan

SkolPool rekryterar personal inom skolan. Fördelar med att använda SkolPools rekrytering inom skolan:

  • Trygghet att använda en beprövad rekryteringsprocess för att finna sina kommande medarbetare och ledare
  • Tids- och kostnadsbesparingar genom en effektiv process som SkolPool genomför och tar ansvar för
  • Möjlighet att bygga en intern kvalitetssäkrad rekryteringsprocess för framtida rekryteringar
  • Kvalitetssäkring genom att få större underlag vid beslutsfattande i rekryteringsfrågor

SkolPool har genomfört rekryteringar åt både kommuner och flera av de största friskoleaktörerna.

1.

Behovsanalys
Kravprofil
Sökning databas och interna nätverk
Annonsering

2.

Urval kandidater
Telefonintervju
Strukturerad intervju
Granskning av betyg m.m.
Referenstagande

3. 

Presentation av kandidater
Uppföljning efter beslut
Uppföljning efter tre månader