SkolPool Elevhälsa – Online

Nu erbjuder SkolPool vårdgivaransvar på entreprenad digitalt för skolor upp till 100 elever.

Vad är SkolPool Elevhälsa online?

På mindre skolor, där elevantalet är färre än 100 elever, har det länge funnits en efterfrågan av en samarbetspartner gällande elevhälsans medicinska insats (EMI). Från och med våren 2022 erbjuder SkolPool vårdgivaransvar, skolsköterska och skolläkare där arbetet till största delen sker digitalt genom webbaserad plattform. Inför fysiska besök tar skolsköterskan med sig den basutrustning som behövs vilket gör att du som rektor tryggt och enkelt med att överlämna det medicinska ansvaret åt oss.

Vad är fördelarna med SkolPool Elevhälsa online?

Efter utbrottet av coronapandemin ser vi en bred utveckling av nya arbetssätt där både undervisning och förebyggande och hälsofrämjande insatser kan ske digitalt. För många av oss, vuxna som barn, är chatt och videosamtal en del av vår vardag och numera ett sätt att möta varandra på. Att systematiskt använda digital teknik för att bedriva medicinsk elevhälsa kan medföra många fördelar för din skola. Tjänstens utformning gör att skola, elever och vårdnadshavare får en högre tillgänglighet av skolsköterska och skolläkare. Genom vårt journalsystem är det enkelt och smidigt för både elev och vårdnadshavare att ha kontakt med sin skolsköterska.

SkolPool Elevhälsa Online är en effektiv och kvalitativ tjänst som är lönsam- även för de skolor som har färre än 100 elever. Oavsett att elevhälsans mediciniska insats till största delen sker digitalt har SkolPool ett ansvar för att den vård som ges följer lagar, förordningar och bestämmelser som gäller för skola/hälso- och sjukvård. I detta ingår bland annat medicinskt verksamhetsansvar, ansvar för patientsäkerhetsberättelsen och ansvar för lex Maria-ärenden.

Är du intresserad av att veta mer om SkolPool Elevhälsa Online?

Välkommen att höra av dig till Kennet Laustrand för en personlig kontakt. Kennet nås på mejladress eller mobilnummer.

Fyll i nedanstående kontaktformulär om du önskar bli kontaktad av oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.