Våra tjänster

Skolsköterska och skolläkare

SkolPools kompetenskrav Skolsköterska

Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning:

 • Barnsjuksköterska 60 högskolepoäng
 • Skolsköterska 60 högskolepoäng
 • Distriktssköterska 75 högskolepoäng

Meriterande är erfarenhet av förebyggande arbete inom elevhälsans medicinska insats

SkolPools kompetenskrav Skolläkare

Legitimerad läkare med specialistutbildning:

 • Barn och ungdomsmedicin
 • Barn och ungdomspsykiatri
 • Allmänmedicin
 • Skolhälsovård

Meriterande är Folkhälsovetenskaplig utbildning samt erfarenhet inom elevhälsans medicinska insats.

Arbetsbeskrivningar

Skolsköterska/Skolläkare

Organisationsnivå:

 • Följa basprogrammet enligt SkolPools rutiner och metodbok.
 • Skolsköterskan är ansvarig för att SkolPools basprogram uppfylls, så som kontrollelever, vaccinationer och hälsobesök.

Gruppnivå:

 • Delta i den kompetensutveckling som SkolPool erbjuder.
 • Ingå i skolans elevhälsoteam som medicinsk sakkunnig.

Individnivå:

 • Hälsofrämjande arbete enligt SkolPools metodbok.