Våra tjänster

Specialpedagog och speciallärare

Specialpedagogens och speciallärarens roll

En specialpedagog och en speciallärare arbetar på olika sätt, men den gemensamma nämnaren är att de arbetar för att underlätta för barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd och kommer ofta in i elevernas liv som en del av en utredning eller som det lagstiftande stöd som alla elever har rätt till.

Uppgifterna kan variera och till exempel vara att:

  • Ha övergripande ansvar för det specialpedagogiska arbetet i verksamheten
  • Ha ansvar för utredningar och åtgärdsprogram
  • Handleda övrig personal
  • Arbeta med elever med inlärningssvårigheter

Hyra specialpedagog eller speciallärare från SkolPool

En erfaren specialpedagog eller speciallärare kan vara hela skillnaden när det handlar om pedagogiskt utvecklingsarbete, stöttning av lärarteamet och enskilda elevers framgång. Genom att hyra en specialpedagog eller speciallärare från SkolPool kan ni öka kvaliteten på er pedagogiska verksamhet.

Vet du om att du också kan få hjälp av SkolPool med rekrytering av specialpedagoger och speciallärare?

Kontakta oss redan idag så att vi så snart som möjligt kan hitta en lösning på era problem!