Våra tjänster

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarens roll

Nya skollagen ställer krav på studie- och yrkesvägledning. Elever i alla skolformer, utom förskolan och förskoleklassen, ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses.

Arbetsuppgifter för en studie- och yrkesvägledare kan till exempel vara att:

  • Informera elever och föräldrar i grupp och enskilt om kommande studieval eller inför yrkesliv
  • Hålla sig ajour om det ständigt förändrade samhället avseende studier och arbeten
  • Ordna praktikplatser samt vara skolans kontaktperson gentemot dessa

Hyra en studie- eller yrkesvägledare från SkolPool

SkolPool hyr ut studie- och yrkesvägledare med gedigen erfarenhet, entusiasm för att skapa relationer och förmåga att coacha eleverna mot deras mål och förhoppningar.

Vet du om att du också kan få hjälp av SkolPool med rekrytering av studie- och yrkesvägledare?

Kontakta oss redan idag så att vi så snart som möjligt kan hitta en lösning på era problem!