Vårdgivarentreprenad

Vårdgivarentreprenad

En skola som satsar på en kvalitativ elevhälsa har bättre förutsättningar att stödja eleverna att nå kunskapsmålen.
Vi på SkolPool erbjuder vårdgivaransvar för elevhälsans medicinska insats (EMI) för att avlasta din skola.
Som vårdgivare har vi bland annat:

  • medicinskt verksamhetsansvar
  • digitalt datajournalsystem
  • ansvar för årlig patientsäkerhetsberättelse
  • ledningssystem
  • ansvar för lex Maria-ärenden

I vårdgivaransvar ingår medicinskt verksamhetsansvar, enligt överenskommet avtal.

SkolPool följer de lagar, förordningar och bestämmelser som gäller för skola/hälso- och sjukvård. Genom att vi åtar oss en helhetsentreprenad avseende elevhälsans medicinska insats på er skola frisätter ni tid och pengar för att satsa på det ni gör bäst – det pedagogiska arbetet.

Vill du bli kontaktat?

 Fyll i mejl och nummer