Vårdgivarentreprenad

Ring eller maila oss för mer info

Vårdgivarentreprenad

En skola som satsar på en kvalitativ elevhälsa har bättre förutsättningar att stödja eleverna att nå kunskapsmålen.
Vi erbjuder vårdgivaransvar för elevhälsans medicinska insats (EMI).
Som vårdgivare har vi ett digitalt datajournalsystem.
I vårdgivaransvar ingår medicinskt verksamhetsansvar, enligt överenskommet avtal.
SkolPool följer de lagar, förordningar och bestämmelser som gäller för skola/hälso- och sjukvård.