Varför SkolPool?

Låt oss hjälpa dig

Varför SkolPool? Oavsett om du behöver hjälp på heltid eller deltid, lång sikt eller kort sikt så kan SkolPool hjälpa dig. Genom oss kan du och din organisation få del av viktig kompetens utan att behöva anställa. Vi skräddarsyr gärna ett upplägg helt utifrån skolans behov!

Vi erbjuder elevhälsovård, studie- och yrkesvägledning, specialpedagogisk personal, skolledare samt rekryteringstjänster.
Att samarbeta med SkolPool innebär en rad fördelar:

 

  • Inga kostnader för rekrytering
  • Ingen risk för felrekrytering
  • Inga kostnader i samband med sjukskrivning
  • Ingen löne- eller annan administration vilket ger tids- och kostnadsbesparingar
  • Inget personalansvar
  • Möjlighet att variera tjänstens omfattning
  • Möjlighet att fördela tjänster över året
  • Minskad ekonomisk risk
  • Kvalitetssäkrad och kompetent personal